Právní poradenství

v podnikatelském prostředí i občanům v různých životních situacích ... jsme vždy diskrétním a spolehlivým partnerem.

Exekuce a osobní bankrot

Řešte své finanční problémy včas, uspořte své peníze! S pomocí profesionálů.

O NÁS

Advokátní kancelář nabízí klientům služby v různých oblastech soukromého práva, se specializací na závazkové právní vztahy. Samozřejmostí je zajištění komplexního řešení potřeb klienta díky spolupráci s daňovými poradci, notáři, soudními exekutory a dalšími spolupracujícími advokáty.

Významnou část činnosti kanceláře je poskytování služeb v oblasti vymáhání pohledávek, v exekučních řízeních a v insolvenčních řízeních. Mgr. David Švrček je veden Ministerstvem spravedlnosti v seznamu insolvenčních správců, a bohaté praktické zkušenosti z výkonu funkce insolvenčního správce jsou proto zárukou poskytnutí komplexních služeb při řešení závazkových vztahů.

Neúčinnost právních úkonů ve prospěch osoby blízké podle § 240 IZ

K naplnění skutkové podstaty ustanovení § 240 insolvenčního zákona se nevyžaduje dlužníkův úmysl zkrátit věřitele, ale pouze zjištění, že dlužník byl v době uskutečnění zpochybněného právního úkonu v úpadku
CELÝ ČLÁNEK ARCHIV

Advokátní SLUŽBY

Při výkonu advokátní praxe poskytuje kancelář právní služby v níže uvedených oblastech. Při nabízených službách je samozřejmostí individuální přístup, diskrétnost a důraz na komplexní řešení každého případu k maximální spokojenosti klienta.

Služby v insolvenčním řízení

Mgr. David Švrček, insolvenční správce poskytuje komplexní služby v insolvenčních řízeních – zejména příprava návrhu na povolení oddlužení (tzv. „osobní bankrot“) a na prohlášení konkurzu, zastupování účastníků insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech, atd. (další služby naleznete v sekci Advokátní služby – Právo insolvenční).

Kancelář insolvenčního správce nabízí, ve 3 níže označených sekcích, k odprodeji majetek dlužníků, který lze zakoupit v rámci insolvenčního řízení např. formou aukce, veřejné dražby či kupní smlouvou při prodeji mimo dražbu (konkrétní způsob zpeněžení je určen v každém řízení individuálně). Základní podmínkou je zpravidla prodej zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou.

Kolik to stojí

Klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit. Využíváme pro spornou agendu a záležitosti, u nichž nelze předem odhadnout časovou náročnost či jejich předpokládaný věcný rozsah. Klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby.

Odměnu za poskytované právní služby lze dohodnout předem a v konečné výši. Využití tohoto způsobu určení honoráře nabízíme u typizovaných transakcí (převody nemovitých věcí, příprava exekučního či insolvenčního návrhu, revize smluv, apod.).

Vhodné pro klienty, kteří potřebují právní služby pravidelně, ve větším rozsahu. Dohodou lze určit paušální měsíční odměnu, která bude nižší, než v případě standardního účtování dílčích úkonů právních služeb. Zřejmou výhodou je nejen úspora na nákladech právní služby, ale i jejich předvidatelnost a samozřejmě odpovídající servis.

KONTAKTY

Kontaktní údaje

Sídlo: Akad. Heyrovského 1178/6,
500 03 Hradec Králové
Mobil: +420 724 283 566
Email: svrcek@aksvrcek.cz
insolvence@aksvrcek.cz
Datová schránka: ww98335 (Advokát)
hhm7s9y (Insolvenční správce)

Fakturační údaje

Mgr. David Švrček, advokát
Akad. Heyrovského 1178/6,
500 03 Hradec Králové
IČ: 024 09 500, DIČ: CZ8308115244   ARES
Bank. účet: 213655836/0600 (MONETA Money Bank, a.s.)

Provozovny insolvenčního správce